Pagina 7 van 10

Benodigde voorkennis en start

Benodigde voorkennis

Deze opgaven kun je maken als:

  • je hoofdstuk 1, 2, 3, 4 en 6 hebt doorgewerkt
  • je met wiskunde begonnen bent met woordformules en lineaire functies

Opgaven en antwoorden

De antwoorden op de 27 opgaven kun je opnemen in een Excel-antwoordblad.

  • Ga nu naar de volgende pagina
  • Open het Excel-antwoordblad
  • Sla het antwoordblad op onder je eigen naam.
  • Maak de opgaven en werk de antwoorden uit in je antwoordblad
  • Vergeet niet om regelmatig je antwoordblad op te slaan!

OPDRACHTEN lineaire grafieken