Pagina 5 van 10

Som, gemiddelde, minimum, maximum, tellen, tekst samenvoegen

Tot nu toe heb je gezien dat je met Excel kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Er is echt nog veel meer mogelijk. Een paar van de meest gebruikte formules vind je hier.

TIP: Excel kan bijna alles. We gaan hier maar een paar formules behandelen. Maar als je Excel iets wilt laten uitrekenen, kijk dan in het lint bij ‘formules’ en zoek zelf op welke formule je nodig hebt.

OPDRACHT 9: Schaatsen

Tjibbe Lemstra is bezig met een nieuwe uitvinding: de Topschaats. Hij denkt dat op deze schaatsen een topschaatser gemiddeld wel een seconde per rondje sneller kan gaan dan op de huidige klapschaatsen en de vroegere Noren.

Hij gaat met zijn uitvinding naar het Thialf-stadion en laat in de loop van 3 weken een aantal topschaatsers  10 rondjes rijden op achtereenvolgens oude Noren, Klapschaatsen en zijn nieuwe uitvinding, de Topschaatsen.

De benodigde tijd over elke ronde van 400 meter wordt gemeten. De uitkomsten worden gemiddeld. De omstandigheden zijn uiteraard zoveel mogelijk gelijk gehouden om zo zuiver mogelijke meetresultaten te verkrijgen.

Cursus Excel Meer Formules 1

In de tabel hiernaast zie je de resultaten.

 • Open het excelbestand hieronder.
 • Maak een nieuwe rij aan en noem die: Totale tijd.
 • Maak een tweede nieuwe rij aan en noem die: gemiddelde rondetijd.
 • Maak een derde nieuwe rijd aan en noem die: snelste rondetijd.
 • Bepaal nu m.b.v. een formule voor zowel Noren, Klapschaats als Topschaats de totale tijd, de gemiddelde rondetijd en de snelste rondetijd.

schaatsen.xlsx

Beantwoord nu de volgende vragen:

 • Welke schaats doet het ’t best over 10 rondjes? Waarop baseer je die opvatting? Zet je antwoord onder je spreadsheet. Wees zo duidelijk mogelijk.
 • Welke schaats zal het waarschijnlijk ’t best doen over 5 kilometer? Waarop baseer je die opvatting? Zet je antwoord onder je spreadsheet. Wees zo duidelijk mogelijk.

OPDRACHT 10: Planeten

Gegevens zoeken en tabel maken

Maak een tabel waarin je 3 eigenschappen van de planeten in ons zonnestelsel vergelijkt. Eén van de eigenschappen, nl. de middellijn van de planeten in km, is gegeven (zie hieronder).

 • Je mag zelf kiezen welke andere 2 eigenschappen je gebruikt. Let op: de eigenschappen moeten WEL kloppen!
 • Zoek de informatie die je nodig hebt op internet
 • Werk je tabel netjes af


Formules

Creëer extra betekenisvolle informatie in je tabel door formules te gebruiken.

 • Bereken in ieder geval de gemiddelde middellijn van de planeten
 • Laat ook met behulp van een formule zien welke planeet de grootste middellijn heeft.
 • Laat met een formule zien hoeveel planeten er in ons zonnestelsel zijn
 • Bedenk ook voor de andere gegevens die je hebt opgezocht betekenisvolle formules.
Cursus Excel Meer Formules 2

OPDRACHT 11: Namen

Hieronder zie je een Excelbestand ‘namen’. Open dit bestand en voer de volgende opdrachten uit:

 1. Maak kolom E breder en zet randen om de cellen
 2. Geef de kolom als titel ‘volledige naam’
 3. Zet m.b.v. de formule TEKST.SAMENVOEGEN de volledige naam in kolom E
 4. Sorteer je tabel op achternaam
 5. Zet randjes om de cellen in kolom F
 6. Geef de kolom als titel ‘Aanhef’

Sla je werk op onder je eigen naam.
namen.xlsx