Pagina 4 van 10

Staafdiagram / kolomdiagram 1

Grafieken worden in veel vakken gebruikt, bijvoorbeeld in de biologie, economie en wiskunde. Er zijn diverse soorten grafieken. De drie meest gebruikte zijn het cirkeldiagram (soort taartgrafiek), kolomgrafieken/staafdiagrammen en lijngrafieken.

Niet ieder type grafiek is even geschikt voor ieder doel.

Belangrijk om te weten is dat de namen die Excel gebruikt voor de grafieken soms net even anders zijn dan bij wiskunde gebruikelijk is.

Met een staafdiagram kun je onderzoeksresultaten onderling snel vergelijken. De staven staan los van elkaar.

Cursus Excel Soorten Grafieken 1

In Excel vind je dit diagram onder het kopje ‘kolomdiagram’. Kies daaruit het juiste type. Afhankelijk van het aantal gegevensreeksen wordt steeds één of meer kolommen getoond.

Cursus Excel Soorten Grafieken 2

Staafdiagram / kolomdiagram 2

In een samengesteld staafdiagram zijn er a.h.w. twee of meer staafdiagrammen in één figuur getekend. Daarbij kunnen de staven zowel naast als op elkaar getekend zijn. Staan ze op elkaar dan noem je dit ook wel een stapeldiagram. Je kunt op die manier in één oogopslag bijvoorbeeld resultaten uit verschillende jaren, resultaten per leeftijdsgroep e.d. met elkaar vergelijken.

Cursus Excel Soorten Grafieken 3

In Excel vind je deze types grafieken onder de kolomgrafieken.

Cursus Excel Soorten Grafieken 4

Lijndiagram

Een lijndiagram laat zien hoe een verschijnsel zich door de tijd heeft ontwikkeld.

Je ziet dat er verbindingsstreepjes tussen de meetpunten staan. Dat kan alleen bij continue gegevens. Als je groeit door de tijd, dan gebeurt dat continu. Je meet 1x per maand, maar je weet dat je ondertussen doorgroeit. Dan is een lijndiagram goed te gebruiken.

Krijg je 1x per maand een hoeveelheid geld en ertussendoor niets, dan is dat geen continu proces en kun je geen lijngrafiek gebruiken.

Cursus Excel Soorten Grafieken 5

In Excel kies je voor ‘lijndiagram’.

Cursus Excel Soorten Grafieken 6

Cirkeldiagram

Een cirkeldiagram geeft een goed beeld van een verdeling in percentages.

Cursus Excel Soorten Grafieken 7

Ook in Excel heet dit een cirkeldiagram. Kies de vorm die jij het duidelijkst vindt:

Cursus Excel Soorten Grafieken 8

Opdracht 7

Content komt nog

OPDRACHT 8: hartslag

In de vorige opgave heb je de bloedsuikerspiegel weergegeven met staven (in Excel heet dat een kolomgrafiek of een gegroepeerde kolomgrafiek).

Je gaat nu een grafiek maken met een lijn. Je neemt ook meteen alle gegevens mee.

Opdracht 8 Hartslag.pdf