Intro

Excel is software die overal ter wereld gebruikt wordt. En dat komt omdat je in Excel je gegevens goed kunt ordenen, mooie grafieken kunt maken, maar vooral: omdat je in Excel kunt rekenen.

In het filmpje zie je dat Excel eigenlijk een rekenblad is met hokjes. Als je je cursor beweegt spring je van hokje naar hokje.

Je kunt de hokjes groter en kleiner maken of een kleurtje geven. Maar vooral kun je er in typen. Je kunt er tekst in zetten en getallen. Die tekst of getallen kun je opmaken: groter of kleiner maken, een kleur geven enzovoorts.

Maar het belangrijkste in Excel zijn de getallen. En met die getallen kun je in Excel rekenen.

Wat is een tabel?

Een tabel is een lijst met gegevens die netjes geordend zijn. Bijvoorbeeld een lijst van alle leerlingen in de klas, op alfabet. Of een lijst van alle cijfers die je behaald hebt. 

Een tabel kent rijen en kolommen.
Eén hokje in zo’n tabel noem je (in Excel) een cel.
In Excel kun je zo’n geordende lijst heel gemakkelijk maken.

Cursus Excel Tabellen 1
Cursus Excel Tabellen 2

OPDRACHT 1: Tabel cijfers

Cursus Excel Tabellen 3
 • Maak de tabel hierboven na in Excel. Denk erom dat je de kolommen breed genoeg maakt.
 • Sorteer daarna de tabel op alfabetische volgorde
 • Zorg dat de kopregel opvalt

Open het bestand hieronder om te zien hoe het moet.
Opdracht 1 Maak tabel cijfers

OPDRACHT 2: Tabel lengte

NODIG: centimeter of lange liniaal

 • Meet de lengte van iedereen in de klas (indien dit niet kan bedenk een aantal fictieve lengtes)
 • Schrijf alle namen en de lengtes op papier.
 • Maak nu zelf een tabel.
  • De eerste kolom geef je als kop ‘naam’
  • De tweede kolom geef je als kop ‘lengte in m’
  • In de eerste kolom zet je de namen van alle leerlingen
  • In de tweede kolom zet je hun lengte.
 • Maak de tabel netjes op. Denk aan de breedte van de kolommen, een kleurtje voor je kolomkoppen en het gebruik van randen.
 • Sorteer de tabel zodat de kortste leerling bovenaan staat en de langste leerling onderaan.

Noteren lengte

De lengte noteer je als een getal. Je zet in de cel alleen 1,52 en niet 1,52 m.

Zet je die m erachter dan raakt Excel in de war: Excel gaat er dan vanuit dat je tekst hebt ingetypt. Zet dus onder de kop ‘lengte in m’ alleen maar getallen.

Als je opdracht 1 goed hebt uitgevoerd, weet je hoe dit moet. Iets vergeten? Zoek het dan op in de handleiding van opdracht 1.